Is your heart okay? Have a Coronary Calcium Scoring and find out now!

Sa pamamagitan ng ating state-of-the-art CT Scan machine, maaari nang ma-measure ang inyong calcium score, na makakatulong sa inyong doktor upang malaman ang inyong risk para sa heart attack o stroke. Tumawag lang po sa (084) 628-5234 para mag-set ng appointment.

Call (084) 628-5234 or visit 7302 San Francisco, Panabo city, Davao del Norte
Panabo, Davao

Leave a Reply

Close Menu